เซฟงบไว้เที่ยว! เคล็ดลับการทำวีซ่าเกาหลีราคาประหยัด

ค่าใช้จ่ายในการทำวีซ่าเกาหลี เป็นค่าใช้จ่ายที่ถูกมองว่าสิ้นเปลืองที่สุด ในบทความนี้ เราจึงจะมาแชร์เคล็ดลับการทำวีซ่าเกาหลีราคาประหยัด เพื่อช่วยคุณประหยัดงบกัน

การทำวีซ่าเกาหลี ราคาขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไรบ้าง?

หลายท่านที่กำลังวางแผนเดินทางไปที่ประเทศเกาหลีใต้ด้วยจุดประสงค์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเพื่อไปท่องเที่ยว ไปเรียนต่อ หรือเพื่อไปสร้างครอบครัวและย้ายไปพำนักอาศัยอยู่ที่ประเทศเกาหลีใต้เป็นการถาวร อาจจะกำลังเกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการทำวีซ่าเกาหลี เนื่องจากเมื่อหาข้อมูลแล้วมักจะเห็นว่าการทำวีซ่าเกาหลีนั้นมีค่าใช้จ่ายที่ไม่แน่นอน และค่าใช้จ่ายจะแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล ในบทความนี้ เราจึงจะมาช่วยไขข้อสงสัย และชี้แจงให้ทราบว่าการทำวีซ่าเกาหลี ราคาขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไรบ้าง ซึ่งปัจจัยหลักๆที่ส่งผลต่อราคาการทำวีซ่าเกาหลีนั้น มีดังต่อไปนี้

 1. วัตถุประสงค์ในการเดินทางไปประเทศเกาหลี

วีซ่าเกาหลีมีหลายประเภท ซึ่งแต่ละประเภทจะแตกต่างกันไปตามวัตถุประสงค์ในการเดินทางไปประเทศเกาหลีของผู้ต้องการขอวีซ่า โดยจะมีข้อกำหนดต่างๆที่ต่างกัน รวมไปทั้งค่าธรรมเนียมที่แตกต่างกันอีกด้วย ซึ่งประเภทวีซ่าเกาหลีสำหรับชาวต่างชาติและชาวไทยนั้น สามารถแบ่งออกได้เป็น 5 ประเภทหลักๆดังนี้

 • วีซ่าท่องเที่ยวเกาหลี (C-3) : วีซ่าอนุญาตให้ชาวต่างชาติเดินทางไปเกาหลีเพื่อการท่องเที่ยวหรือเยี่ยมเยียน
 • วีซ่าธุรกิจเกาหลี (D-8) : วีซ่าอนุญาตให้ชาวต่างชาติเดินทางไปเกาหลีเพื่อประกอบธุรกิจหรือเพื่อการประชุมธุรกิจ
 • วีซ่าทำงานเกาหลี (E-9) : วีซ่าอนุญาตให้ชาวต่างชาติเดินทางไปเกาหลีเพื่อทำงาน
 • วีซ่านักเรียนเกาหลี (D-2) : วีซ่าอนุญาตให้ชาวต่างชาติเดินทางไปเกาหลีเพื่อการศึกษา
 • วีซ่าแต่งงานเกาหลี (F-6) : วีซ่าอนุญาตให้ชาวต่างชาติที่แต่งงานกับชาวเกาหลีเข้าประเทศเกาหลีเพื่อพำนักอยู่ถาวร
 1. ขั้นตอนและเอกสารที่ต้องยื่น

การทำวีซ่าเกาหลีแต่ละประเภทจะมีขั้นตอนและเอกสารที่ต้องยื่นที่แตกต่างกัน ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการทำวีซ่าเกาหลีนั้นแตกต่างกันไปตามความมากน้อยของขั้นตอนและเอกสารที่ต้องเตรียมด้วย ยกตัวอย่างเช่น หากผู้สมัครต้องการยื่นขอวีซ่านักเรียนเกาหลีเพื่อไปศึกษาต่อ หรือต้องการขอวีซ่าแต่งงานเกาหลีเพื่อย้ายไปพำนักอาศัยถาวร ผู้สมัครจำเป็นต้องมีการสอบวัดระดับความถนัดทางภาษาเกาหลี หรือ TOPIK เพื่อยื่นประกอบการขอวีซ่า โดยมีค่าธรรมเนียมการสอบอยู่ที่ 1,000 บาท ซึ่งผู้ที่ยื่นวีซ่าท่องเที่ยวเกาหลีไม่จำเป็นต้องทำ

นอกจากนี้ ยังมีค่าใช้จ่ายส่วนอื่นๆเพิ่มเติมที่แตกต่างกันไปตามขั้นตอนและเอกสารที่ต้องยื่นของแต่ละบุคคล ยกตัวอย่างเช่น ค่าธรรมเนียมการถ่ายเอกสารและแปลเอกสาร ซึ่งขึ้นอยู่กับจำนวนเอกสารและความยากง่ายของเอกสารที่ต้องการแปล

 1. ค่าธรรมเนียมอื่นๆ

การทำวีซ่าเกาหลี ราคาขึ้นอยู่กับค่าธรรมเนียมอื่นๆเพิ่มเติมนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมตัววีซ่าด้วย ยกตัวอย่างเช่น ค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา หรือ Visa Application Fee เป็นต้น

เคล็ดลับประหยัดค่าใช้จ่ายในการทำวีซ่าเกาหลี

เมื่อทราบถึงปัจจัยต่างๆที่ส่งผลต่อค่าใช้จ่ายในการทำวีซ่าเกาหลีแล้ว หลายท่านอาจเกิดข้อสงสัยว่า แล้วจะทำอย่างไรได้บ้างที่จะสามารถทำวีซ่าเกาหลีราคาประหยัดได้ ต่อไปนี้เราจึงจะมาแชร์เคล็ดลับประหยัดค่าใช้จ่ายในการทำวีซ่าเกาหลี ซึ่งได้แก่

 1. เตรียมเอกสารให้ครบถ้วน

เอกสารประกอบการขอวีซ่าเกาหลีมีหลากหลายประเภท โดยหากผู้ขอวีซ่าเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนและถูกต้อง จะช่วยให้เจ้าหน้าที่พิจารณาวีซ่าได้อย่างรวดเร็วและง่ายขึ้น ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการขอวีซ่าได้

 1. ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆในการขอวีซ่า

ผู้ขอวีซ่าควรศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆในการขอวีซ่าประเภทที่ต้องการอย่างรอบคอบ เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมในการยื่นคำขอวีซ่าและหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น

 1. ใช้บริการแปลเอกสารออนไลน์

ผู้ขอวีซ่าสามารถใช้บริการแปลเอกสารออนไลน์เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในการแปลเอกสารได้ ซึ่งในปัจจุบันมีผู้ให้บริการแปลเอกสารออนไลน์มากมายที่ให้บริการแปลเอกสารคุณภาพดีในราคาที่ย่อมเยา 

 1. ใช้บริการบริษัทรับทำวีซ่าเกาหลี

ผู้ขอวีซ่าสามารถใช้บริการบริษัทรับทำวีซ่าเกาหลีเพื่อยื่นคำขอวีซ่าได้ โดยบริษัทรับทำวีซ่าเกาหลีจะมีบริการและคำแนะนำต่างๆที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการยื่นคำขอวีซ่า ทำให้วีซ่ามีโอกาสผ่านสูงและประหยัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นได้

โดยสรุปแล้ว ถึงแม้ว่าการทำวีซ่าเกาหลีจะมีปัจจัยให้เสียค่าใช้จ่ายมากมาย แต่ผู้ขอวีซ่าก็สามารถทำวีซ่าเกาหลีราคาประหยัดได้ เพียงแค่เตรียมเอกสารให้ครบถ้วน ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆในการขอวีซ่าให้ดี ใช้บริการแปลเอกสารออนไลน์ หรือใช้บริการบริษัทรับทำวีซ่าเกาหลีอย่าง KT. VISA ให้จัดการขั้นตอนทุกอย่างในราคาย่อมเยาและคุ้มค่าให้ เท่านี้ คุณก็เหลืองบมากมายเอาไว้เที่ยวแล้ว!

Similar Posts