บริษัทรับทำวีซ่า E8 เกาหลี
วีซ่าทำงานเกษตรตามฤดูกาล | ที่ KT. VISA

KT. VISA บริการรับทำวีซ่า e8 เกาหลี หรือวีซ่าทำงานเกษตรตามฤดูกาล ให้บริการครบวงจร ตั้งแต่การสมัครงาน ไปจนถึงการยื่นขอวีซ่า เราคือทีมผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมให้คำปรึกษาและช่วยเหลือคุณในทุกขั้นตอน ช่วยให้คุณไปทำงานเกษตรในเกาหลีได้อย่างราบรื่น
วีซ่า E8 เกาหลี เป็นวีซ่าประเภททำงานที่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลเกาหลีใต้ อนุญาตให้แรงงานต่างชาติเข้าทำงานในภาคเกษตรกรรมตามฤดูกาล ระยะเวลาการจ้างงานสูงสุด 54 วันต่อปี วีซ่านี้เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจทำงานเกษตรในเกาหลีระยะสั้น ดังนั้นระยะเวลาจึงสั้นแต่ไม่เหมาะสำหรับแรงงานที่มีทักษะในสายทำงานออฟฟิศทั่วไป

เช็คลิสต์เอกสารสำคัญที่ต้องเตรียม

สำหรับวีซ่า E8 ทำงานตามฤดูกาลในเกาหลี ต้องเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

  • หนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน
  • หนังสือรับรองความสัมพันธ์จากเครือญาติ เช่น ทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส  สูติบัตร
  • สัญญาจ้างแรงงาน (Employment Contract)

แต่ละเขตพื้นที่ในเกาหลีจะมีกำหนดระยะเวลาในการเปิดรับสมัคร บางพื้นที่  3 – 6  เดือน เปิด 1 ครั้ง

ราคาการใช้บริการรับทำวีซ่า

KT.VISA เป็นบริษัทรับทำวีซ่า E8 อย่างครบวงจร เพราะเราเข้าใจว่าขั้นตอนต่างๆ ในการยื่นเอกสาร มีความยุ่งยาก ซับซ้อน และตรงนี้เองที่เราได้ใช้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของเราในการรับทำวีซ่าเกาหลี E8 หนึ่งในวีซ่าที่เป็นที่นิยมสำหรับแรงงานชาวไทยเพื่อตอบโจทย์ทุกคนอย่างทั่วถึง คุณจะได้รับการบริการที่มีมาตรฐานและมีโอกาสยื่นวีซ่าผ่าน โดยราคาจะอยู่ที่ 45,000 บาทเท่านั้น