KT. VISA รับทำวีซ่าแต่งงานเกาหลี
และให้คำปรึกษา การจดทะเบียนสมรส กับคนเกาหลีครบวงจร

KT. VISA เรารับทำวีซ่าแต่งงานเกาหลี หรือวีซ่าอพยพตามคู่สมรส F-6-1 เพื่อให้ปัญหาและอุปสรรคเรื่องแต่งงานข้ามชาติให้เป็นเรื่องที่ไม่ยากอีกต่อไป โดยการบริการของเราจะครอบคลุมตั้งแต่การแนะนำ ให้คำปรึกษา โดยขั้นตอนการจดทะเบียนสมรสทั้งหมดนี้เป็นการทำกับคนเกาหลีแบบครบวงจรตั้งแต่เริ่มจนจบ
ขั้นตอนการยื่นวีซ่าแต่งงานเกาหลีกับ KT. VISA มีดังนี้

นัดหมายกับเจ้าหน้าที่ KT. VISA เพื่อปรึกษาและวางแผนการยื่นวีซ่า

ขั้นตอนแรกคือการนัดหมายกับเจ้าหน้าที่ KT. VISA เพื่อปรึกษาและวางแผนการยื่นวีซ่า โดยเจ้าหน้าที่จะสอบถามข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับคู่สมรสชาวเกาหลีและความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองคน จากนั้นจะแนะนำขั้นตอนและเอกสารที่ต้องเตรียมในการยื่นวีซ่า

การเตรียมตัวสัมภาษณ์วีซ่าแต่งงานเกาหลี

KT. VISA จะเตรียมความพร้อมให้กับลูกค้าในการสัมภาษณ์วีซ่าแต่งงานเกาหลี โดยฝึกซ้อมตอบคำถามที่อาจถูกถามจากเจ้าหน้าที่สถานทูตเกาหลี ซึ่งคำถามเหล่านี้อาจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างคู่สมรส เหตุผลในการแต่งงาน แผนในอนาคตหลังแต่งงาน เป็นต้น

การจดทะเบียนสมรสกับคนเกาหลี

KT. VISA จะช่วยอำนวยความสะดวกในการจดทะเบียนสมรสกับคนเกาหลี โดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และคอยให้คำแนะนำและความช่วยเหลือ

เตรียมเอกสารสำหรับทำวีซ่าแต่งงานเกาหลี F-6-1 ต้องมีอะไรบ้าง ?

ปัจจุบันบริการรับทำวีซ่าเกาหลีของเราจะให้บริการสำหรับวีซ่าประเภท F-6-1 คือเป็นวีซ่าสำหรับผู้หญิงฝ่ายเดียว (ปกติจะมีสองฝ่ายคือผู้สมัครและผู้เชิญ) โดยเอกสารสำคัญที่ต้องเตรียมพร้อมสำหรับวีซ่าประเภทนี้มีดังต่อไปนี้

เอกสารของผู้สมัครวีซ่าเกาหลี F-6-1

เอกสารของผู้รับเชิญ

แนะนำว่าเอกสารหากเป็นภาษาไทยต้องผ่านการแปลก่อน ทั้งต้องมีการรับรองการแปลที่ถูกต้องด้วยเสมอและควรเตรียมเอกสารที่เป็นความจริง กรอกเอกสารตามจริงเพื่อเลี่ยงการยืนวีซ่าไม่ผ่านในอนาคต

วีซ่าถูกกฎหมาย แต่งงานได้ในราคาคุ้มค่า

KT.VISA ให้บริการทำวีซ่าแต่งงานเกาหลีสำหรับฝ่ายผู้สมัคร แต่ทุกขั้นตอนของเราตั้งแต่คำแนะนำ การจัดเตรียมเอกสาร ไปจนถึงการยื่นขอวีซ่า เราช่วยคุณครบวงจรด้วยความชำนาญการสื่สารจากเจ้าของภาษา โดยจะมี2 ราคาด้วยกัน ดังต่อไปนี้
  • วีซ่าแต่งงาน ราคา 35,000 บาท
  • วีซ่าดูแลฝ่ายสมัคร (ผู้อพยพตามคู่ส,รสชาวเกาหลี) อย่างเดียว ราคา 20,000 บาท