ทำความรู้จักวีซ่าแต่งงานเกาหลี เรื่องที่แม่บ้านเกาหลีต้องรู้

วีซ่าแต่งงานเกาหลี เป็นวีซ่าประเภทที่คนไทยที่กำลังเตรียมตัวเป็นแม่บ้านเกาหลีจำเป็นต้องใช้ เราจึงจะมาแชร์ขั้นตอนและวิธีการขอวีซ่า รวมทั้งข้อควรระวังที่คุณควรรู้

วีซ่าแต่งงานเกาหลี คืออะไร มีอายุนานแค่ไหน?

ปฏิเสธไม่ได้ว่า ประเทศเกาหลีใต้เป็นประเทศยอดนิยมอันดับหนึ่งที่ชาวไทยให้ความสนใจในการไปท่องเที่ยวหรือเรียนต่อเป็นอย่างมาก ทำให้หลายๆคนต่างก็คุ้นเคยกับวีซ่าท่องเที่ยวเกาหลีหรือวีซ่านักเรียนเกาหลีกันเป็นอย่างดี และสามารถหาข้อมูลการขอวีซ่าต่างๆด้วยตนเองหรือจากผู้มีประสบการณ์ได้อย่างง่ายดาย แต่ในบทความนี้ เราจะมาพูดถึงวีซ่าเกาหลีอีกหนึ่งประเภทที่ไม่ค่อยมีคนรู้จักหรือคุ้นเคยกันมากนัก เนื่องด้วยเป็นวีซ่าที่ค่อนข้างเฉพาะกลุ่ม ซึ่งก็คือวีซ่าแต่งงานเกาหลีสำหรับกลุ่มแม่บ้านเกาหลีนั่นเอง 

โดยวีซ่าแต่งงานเกาหลี หรือ วีซ่า F-6 คือวีซ่าประเภทที่อนุญาตให้บุคคลที่ไม่ใช่ชาวเกาหลีแต่งงานกับชาวเกาหลีใต้ และพำนักอาศัยอยู่ที่ประเทศเกาหลีใต้ได้ โดยจะมีอายุวีซ่าอยู่ที่ประมาณ 1 ปี หรือบางรายอาจจะมากกว่านั้นตามข้อกำหนดต่างๆที่แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล และหลังจากนั้นจะต้องทำการต่ออายุวีซ่า

ขั้นตอนและวิธีการขอวีซ่าแต่งงานเกาหลี

สำหรับวีซ่าแต่งงานเกาหลีนั้น จะมีระยะเวลาการทำและการรอผลวีซ่าที่ยาวนานกว่าวีซ่าประเภทอื่น เนื่องด้วยเป็นวีซ่าประเภทที่ชาวต่างชาติจะเข้าไปพำนักอาศัยอยู่ที่ประเทศเกาหลีใต้เป็นการถาวร ทำให้จำเป็นต้องมีขั้นตอนการตรวจสอบอย่างละเอียด ซึ่งระยะเวลาการรอผลวีซ่าโดยเฉลี่ยแล้วจะอยู่ที่ประมาณ 3-5 เดือน หรือในบางรายอาจนานกว่านั้น โดยขั้นตอนและวิธีการขอวีซ่าแต่งงานเกาหลีสำหรับคนไทย มีดังต่อไปนี้

  1. สอบวัดระดับความถนัดทางภาษาเกาหลี

ขั้นตอนแรกที่ต้องทำคือการสอบวัดระดับความถนัดทางภาษาเกาหลี หรือ การสอบ TOPIK (Test of Proficiency in Korean) โดยต้องมีผลรับรองว่าสอบผ่าน TOPIK ระดับ 1 ขึ้นไป และผลสอบมีอายุ 2 ปี ซึ่งขั้นตอนนี้จำเป็นต้องทำเป็นขั้นตอนแรกและควรทำแต่เนินๆ เนื่องจากมีระยะเวลาการสอบและรอผลสอบที่ยาวนานถึง 3-4 เดือน

  1. กรอกแบบฟอร์มยื่นสมัครวีซ่าและข้อมูลส่วนตัวประกอบการขอวีซ่า

ขั้นตอนที่สองคือการกรอกแบบฟอร์มยื่นสมัครวีซ่า (Visa Application Form) และกรอกข้อมูลส่วนตัวของตนเองและครอบครัวประกอบการยื่นขอวีซ่าเป็นภาษาอังกฤษ โดยแบบฟอร์มสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีจากเว็บไซต์สถานเอกอัคราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย

  1. ยื่นหนังสือเดินทางและเอกสารประวัติการขอหนังสือเดินทาง

ขั้นตอนต่อไปคือผู้สมัครต้องยื่นหนังสือเดินทางตัวจริงที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป รวมทั้งเอกสารประวัติการขอหนังสือเดินทางที่กระทรวงการต่างประเทศออกให้

  1. ยื่นใบรับรองความประพฤติ

ผู้สมัครขอวีซ่าแต่งงานเกาหลีต้องยื่นใบรับรองความประพฤติที่ออกโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วย เพื่อยืนยันว่าไม่มีประวัติอาชญากรรม

  1. ยื่นใบตรวจสุขภาพ

ผู้สมัครต้องทำการตรวจและยื่นใบตรวจสุขภาพที่ระบุสุขภาพกายและจิต โดยต้องดำเนินการโดยโรงพยาบาลที่มีกำหนดในไทย หรือโรงพยาบาลในเกาหลีเท่านั้น

ข้อควรระวังในการขอวีซ่าแต่งงานเกาหลี

อย่างที่ทุกท่านได้ทราบกันแล้วว่า การขอวีซ่าแต่งงานเกาหลีนั้นมีขั้นตอนที่ค่อนข้างยุ่งยาก และมีการตรวจสอบที่ค่อนข้างละเอียด ทำให้โอกาสการถูกปฏิเสธวีซ่านั้นอาจจะมีสูงกว่าวีซ่าประเภทอื่น ดังนั้น ผู้ที่ต้องการยื่นขอวีซ่าแต่งงานเกาหลีจึงควรปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างระมัดระวัง โดยข้อควรระวังในการขอวีซ่าแต่งงานเกาหลี มีดังต่อไปนี้

1. เตรียมเอกสารให้ครบถ้วนและถูกต้อง

เอกสารประกอบการขอวีซ่าแต่งงานเกาหลีมีค่อนข้างมาก ผู้ขอวีซ่าแต่งงานเกาหลีจึงควรตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วนและถูกต้องตามระเบียบของสถานทูต

 2. ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่าแต่งงานเกาหลีอย่างละเอียด

 ก่อนยื่นขอวีซ่าแต่งงานเกาหลี ผู้ขอวีซ่าควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่าแต่งงานเกาหลีอย่างละเอียด โดยข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่าแต่งงานเกาหลีสามารถหาได้จากเว็บไซต์ของสถานเอกอัคราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย

 3. เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการสัมภาษณ์

ผู้ขอวีซ่าแต่งงานเกาหลีอาจถูกเรียกสัมภาษณ์เพื่อประเมินความเหมาะสมในการขอวีซ่า ผู้ขอวีซ่าจึงควรเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการสัมภาษณ์ ยกตัวอย่างเช่น ฝึกตอบคำถามที่อาจถูกถาม เช่น เหตุผลที่แต่งงานกับชาวเกาหลี แผนในอนาคตหลังแต่งงาน เป็นต้น

 4. หลีกเลี่ยงการโกหกหรือให้ข้อมูลเท็จ

การโกหกหรือให้ข้อมูลเท็จในการขอวีซ่าเป็นเหตุให้ถูกปฏิเสธวีซ่าได้ ผู้ขอวีซ่าจึงควรให้ข้อมูลที่เป็นความจริงและถูกต้องเท่านั้น

หากผู้ขอวีซ่าแต่งงานเกาหลีปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการอย่างถูกต้อง และปฏิบัติตามข้อควรระวังข้างต้นอย่างเคร่งครัด การขอวีซ่าเกาหลีก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป และมีโอกาสในการได้รับอนุมัติวีซ่าสูงอีกด้วย